Vrhunska nega 24h dnevno

Medicinske usluge

Dodatnu pažnju ukazujemo osobama sa svim tipovima demencije, Alchajmerove i Parkinsonove bolesti. Pružamo negu, pažnju i podršku kako bi proces navikavanja na dom bio što lakši i prijatniji za korisnike.

Uz pomoć našeg stručnog tima pružamo potrebnu negu i omogućavamo rehabilitaciju nepokretnim pacijentima nakon preležanog moždanog udara kao i ortopedsko lečenje nakon preloma, ugradnje proteza kuka, kolena, i t.d. Uvek težimo ka što ranijoj vertikalizaciji pacijenta, omogućavanju kretanja i osposobljavanja za samostalan život.

Posebno vodimo računa o ishrani i životnim navikama dijabetičara, kardioloških bolesnika, bolesnika sa cerebrovaskularnim problemima i plućnih bolesnika.

Obezbeđujemo neprekidnu pomoć i pratnju slabovidim osobama kao i osobama sa izrazito oslabljenim sluhom.

Dom poseduje anti dekubitalne dušeke, invalidska kolica, toaletne stolice, šetalice i štake.

Saznatej više o standardnim uslugama doma