U službi zdravlja i nege

Ambulanta

Dom Istok-svitanje ima sopstvenu ambulantu koja je dobro opremljena za kontrolu korisnika koji imaju kardiovaskularne, plućne, endokrinološke i ostale probleme. Ambulanta ima napredne aparate poput:

  • EKG
  • Pulsni oksimetar
  • Aparat za merenje šećera
  • Aparat za merenje pritiska
  • Boce sa kiseonikom
  • Inhalatori
Pogledaj Galeriju Slika